Als goed werkgever bent u begaan met het welzijn van uw werknemers en collega's.

Een team van gezonde, fitte en gefocuste mensen zorgt er voor dat de taken en processen zo probleemloos mogelijk verlopen.

Maar uw team bestaat uit mensen, niet uit robots! Allemaal krijgen we op zekere dag te maken met een moment waarop de aandacht voor het werk wat minder is. U kent de uitdrukking : "Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel".

Wanneer u beseft dat een collega of werknemer net even de focus dreigt / lijkt te missen... kan Coach-E u helpen. 

Ik ga met uw werknemer aan de slag, zet hem of haar weer in beweging zodat mogelijk verzuim preventief kan worden afgewend.

In overleg kan op locatie een sessie plaatsvinden.